Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


II. negyedév

2013.04.29

Nemzeti Sport Intézet részére

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

 

 

Tárgy: II. negyedéves előrehaladási jelentés

 

Türjei Sportegyesület II. negyedéves előrehaladási jelentése

Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFP-0897/2012 számon vette nyilvántartásba.

 

Az I. negyedéves előrehaladási jelentés benyújtásra került: Igen (pótolva)

 

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról naptári negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be az ellenőrző szervezet (Nemzeti Sport Intézet) részére, amelyet a naptári negyedévet követő 8 napon belül kell benyújtani. Az előrehaladási jelentésben tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásának állásáról.

Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének első negyedéves eredményeit, programunk jelenlegi állását.

A sportfejlesztési tervünk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült):

 

Személyi jellegű ráfordítás jogcím: Nem pályáztunk

 

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím:

 

 • Sportcélú infrastuktúra fejlesztés keretében megvalósítottuk a az új építésű pályavilágítást, melynek lépései az alábbiak voltak:
  • 10 db oszlop beszerzése és leállítása (még a pályázat benyújtása előtt megtörtént)
  • Földkábel beszerzése és elhelyezése (utóbbi társadalmi munkában)
  • Oszlopokra fém magasítás beszerzése, hegesztése, horganyoztatása és elhelyezése (támogatás és társadalmi munka).
  • Támogatók keresése: Gartner Intertrans Zrt (250.000.- HUF); Magánszemélyek támogatása (100.000.- HUF)
  • Lámpák (lámpatest és 250 W izzó) beszerzése:

10 db-ot a sportegyesület vásárolt (önrész)

10 db-ot támogatók vásároltak és átadták a sportegyesületnek

  • Légkábel beszerzése és elhelyezése (utóbbi társadalmi munkában)
  • Kapcsolószekrények elhelyezése és szerelése (önrész)
 • Sportcélú infrastuktúra fejlesztés keretében elkezdtük a labdafogó háló kvivitelezését, melynek eddigi lépései az alábbiak voltak
  • Labdafogó háló tartószerkezetéhez fém csövek és zártszelvények beszerzése, felületkezelése

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím:

Kérjük sorolja fel a programban igényelt és jóváhagyott feladatokat, stratégiai célokat:

Például: szakemberek díjazása; utánpótlás korú versenyzők kiválasztása, felkészítése, képzése; sportszerek biztosítása; gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök biztosítása; infrastruktúra rendelkezésre állása (pályabérlet); bajnokságban való szerepléshez kapcsolódó költségek;tornák, felkészülési mérkőzések költségei; edzőtábor költségei; stb.

 • A tartalék (ifjúsági) csapat utaztatását ősszel személyautókkal és céges felajánlásból oldottuk meg. Tavasztól sajnos külsős támogatók igénybe vételére nincs lehetőségünk.
 • Hetente két alkalommal (szerda-péntek) tartunk edzéseket. Az edzők munkájukat társadalmi munkában végzik.
 • Az edzésekre saját forrásból 15 db futball labda beszerzése történt meg. (önrész)
 • A téli időszakban az edzéseket a türjei tornateremben tartottuk. Korábbi években ez ingyenes volt, sajnos az oktatási rendszer átalakítása miatt az Önkormányzatnak nincs módja tovább biztosítani ezt a kedvezményt. Az elszámolás még nem történt meg.
 • Szabadtéri edzéseket tartottunk a hévízi műfüves pályán. (bérleti díj: A ZAL-AGRO ZRT részére kiküldött határozat „adókedvezmény igénybe vételére jogosító támogatás rovat” hiányosan lett kitöltve, ezért a támogatási összeg utalása nem történt meg időben. A javítás megtörtént, de a pályabérleti díj összegét az egyesület főszámlájáról kellett elutalni. Milyen módosítási lehetőségünk van? Az utiköltségek elszámolása még nem történt meg.
 • A pályázatban igényelt egyéb felszerelések (melegítő, mez, sportszár) még nem történt meg.

 

Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím: Nem pályáztunk

 

Személyi jellegű ráfordítás jogcím: Nem pályáztunk

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel):

 • A 2012/13 –as szezonban az igazolt/játékengedéllyel rendelkező játékosaink száma 47 fő. A Zala megyei labdarúgó bajnokság III. osztályában indított csapatainkban (felnőtt és tartalék) sok ifjúsági korú játékos szerepel (14 fő 1994 és fiatalabb születésű). A pályavilágítás kitolta az edzések időpontját, így általában 20-25 fő rendszeresen részt tud venni az edzésen (iskolai és munkahelyi elfoglaltságtól függően). A téli időszakban műfüves pályán biztosítottuk a szabadtéri edzéseket
 • A megyei labdarúgó bajnokság III. osztályában (17 csapat közül) felnőtt csapatunk a jelenleg a 2–3. helyen, tartalék csapatunk a 7. helyen áll.
 • A sportfejlesztési programban meghatározott öregfiúk és női csapat megszervezésére megfelelő érdeklődés hiányában eddig nem volt lehetőségünk.

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím: (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel):

PÉLDÁK:

 1. Megvásároltuk azokat az eszközöket, melyek az mérkőzéselemzés, erőnléti edzés, mérkőzések lebonyolításához elengedhetetlen kellékei, így pl: eredményjelző;
 • Nem pályáztunk (ill. lásd 4. pontot)
 1. Megvásároltuk azokat a felnőtt csapatunk sportszereit, így pl:
 • A felnőtt csapat sportfelszereléseinek beszerzése folyamatban van.
 1. Megvásároltuk a biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés részét képező eszközöket, így pl.:
 • Nem pályáztunk
 1. Az alábbi sportcélú infrastruktúra fejlesztést (felújítás és/vagy új építés) hajtottuk végre, így pl:
 • A pályavilágítás lehetőséget nyújt az edzések minél későbbi időpontban való megrendezésére, így a munkahelyi és iskolai elfoglaltság többnyire nem akadályozza az edzéseken való részvételt
 • A labdafogó háló kivitelezése folyamatba van.
 1. Képzések végrehajtása során (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel):
 • Nem pályáztunk

Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét  jogcímenként, valamint a 2013. 03 31. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd 1. melléklet).

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen előrehaladási jelentésben és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek.

Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni.

Türje, 2013. 04. 16.

Tisztelettel:

………………………………………………

képviselő

p.h.

 

 

Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2013. március 31. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza:

 

Jogcím

Igényelt támogatás

(Ft)

Jóváhagyott támogatás

(Ft)

Kiállított támogatási igazolás

(Ft)

2012. december 31-ig pénzügyileg teljesített támogatás
(Ft)

2013. január 1. és március 31. között pénzügyileg teljesített támogatás

(Ft)

Ebből felhasznált

(Ft)

A felhasználás célja[1]

Személyi jellegű ráfordítás

0

0

0

0

0

0

-

Tárgyi eszköz beruházás

775428

775428

775428

495000

277624

537069

- pályavilágítás (vezetékek, kapcsolószekrény)

- labdafogó háló (fém tartószerkezet anyaga)

Ebből utófinanszírozott

0

0

0

0

0

0

-

Ebből biztonságtechnikai

0

0

0

0

0

0

-

Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása

590313

590313

590313

0

294800

54000

-  Műfüves pályabérleti díj

Képzéshez kapcsolódó

0

0

0

0

0

0

-

Közreműködői költség

0

0

0

0

0

0

-

Összesen:

1365741

1375741

1375741

495000

572424

591069

-

Megjegyzés: „az utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása” rovatban szereplő kiadási összeg műfüves pályabérleti díjat jelent. A ZAL-AGRO ZRT részére kiküldött határozat „adókedvezmény igénybe vételére jogosító támogatás rovat” hiányosan lett kitöltve, ezért a támogatási összeg utalása nem történt meg időben. A javítás megtörtént, de a pályabérleti díj összegét az egyesület főszámlájáról kellett elutalni. Milyen módosítási lehetőségünk van?

Dátum: 2013. 04. 15.

 

                                                                                                                                                                    Pacsi Krisztián

                                                                                                                                                                            elnök

 [1] Amennyiben releváns (abban az esetben, ha nem történt felhasználás nem szükséges kitölteni)

 

 
 

 

Képgaléria


Utolsó képArchívum

Naptár
<< Július / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 25641
30 nap: 249
24 óra: 3