Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


TAO 2014/15 sportfejlesztési program - szöveges

2014.12.14

1
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
A kérelmező szervezet teljes neve: TÜRJEI SPORTEGYESÜLET
A kérelmező szervezet rövidített neve: TÜRJE SE
2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében
3 Tagsági azonosítószám 2038
TAO tv. 4. § 43. a) és b) alapján a kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás típusa:
Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Férfi futsal csapat bajnoki osztálya:
Adószám: 1 9 9 5 6 7 0 3 - 1 - 2 0
Bankszámlaszám: 7 5 5 0 0 2 9 6 - 1 1 0 2 2 4 6 8 - 0 0 0 0 0 0 0 0
A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 8 7 9 6 (helység) TÜRJE
(út, utca) SZABADSÁG TÉR (házszám) 9.
Telefon: 06-30-475-43-49 Honlap: www.turjese.eoldal.hu
A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 8 7 9 6 (helység) TÜRJE
(út, utca) SZABADSÁG TÉR (házszám) 9.
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: PACSI KRISZTIÁN
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök
Mobiltelefonszám: 06-30-475-43-49 E-mail cím: pacsikrisztian@gmail.com
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: NAGY FERENC
Mobiltelefonszám: 06-30-480-21-99 E-mail cím: nagyferry@freemail.hu
A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Ügyiratszám : be/SFP-5897/2014/MLSZ
Érkezett : ________________
521 Nem jogosult
Megye II. oszt. Bozsik program
- nincs - - nincs -
A levelezési cím eltér a székhely címétől
Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
1. A jó váhagyás t vé gz ő s z e rve z e t tö lti ki!
2. Kft e s e té n: 113, Rt. e s e té n: 114, s po rte gye s üle t e s e té n: 521, kö z te s tüle t e s e té n: 549 , alapítvány e s e té n: 56 9 , S po rtis ko la e s e té n: 0 0 0 , DS E 0 0 1
3. S po rts z e rve z e t e s e té n MLS Z tags ági az o no s ító , s po rtis ko la e s e té n pe dig NS I az o no s ító .
2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA
1 MFt 1.2 MFt 1 MFt
0 MFt 0 MFt 0 MFt
0.49 MFt 0.302 MFt 0.4 MFt
0.61 MFt 3.013 MFt 5.7 MFt
0.3 MFt 0.752 MFt 1 MFt
2.4 MFt 5.27 MFt 8.1 MFt
2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak f őbb mutatói: (Millió f orint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
0 MFt 0 MFt 0.95 MFt
0.359 MFt 0.186 MFt 0.2 MFt
1.147 MFt 1.137 MFt0 1.3 MFt
0.349 MFt 1.362 MFt0 1.65 MFt
0.111 MFt 2.269 MFt 4.4 MFt
1.97 MFt 4.95 MFt 8.5 MFt
Kiadások alakulása az egyes éveadokban
0.2 MFt 0.8 MFt 2.5 MFt
0.359 MFt 0.186 MFt 0.2 MFt
Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Ügyiratszám : be/SFP-5897/2014/MLSZ
Bevétel 2012 2013 2014
Önkormányzati támogatás
Állami támogatás
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel
Egyéb támogatás
Összegzés:
összesen:
Kiadás 2012 2013 2014
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)
Működési költségek (rezsi)
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatás
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások
Összegzés:
összesen:
2012 2013 2014
Utánpótlásra fordított összeg
Működési költségek (rezsi)
Sportf ejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)
Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Ügyiratszám : be/SFP-5897/2014/MLSZ
2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek
4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a 2014/15 -es évadra vonatkozóan
Helyzetelemzés, létesítmény f eltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési
program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és
a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Ügyiratszám : be/SFP-5897/2014/MLSZ
A
Türjei Sportegyesület a 2012/13 évi bajnokság megyei III. osztályban első helyen végzett, így a 2013/14 évi bajnokságban a megyei II. osztályban versenyzünk. A felnőtt
csapat mellett már a megyei III. osztályban is rendelkeztünk tartalék csapattal (főleg ifjúsági korú játékosokkal). Eddig jól szerepeltünk a megyei II. osztályban is. Felnőtt
csapatunk az 5 -6. helyen áll jelenleg. Sajnos nagy problémát jelent a fiatal játékosainkat sújtó sérüléshullám (térdszalag, boka). Ennek ellenére a középmezőnyben
tudtunk maradni. Az ifjúsági csapatunk az elején nehezen birkózott meg a gyorsabb tempóval, azonban a tavaszra kezd beérni a munka gyümölcse. Földrajzi
adottságainkból kifolyólag azonban nekünk minden versenyre sokat (minimum 30 km-t) kell utaznunk.
A korábbi évekhez hasonlóan az U7-U9-U11-es Bozsik Programot tovább folytatjuk, annyi különbséggel, hogy a közlekedési okok miatt amúgy előnyösebb sümegi
alközpontból Hévízre irányítottak bennünket. (Sajnos adminisztrációs félreértés miatt az őszi tornákon való részvételünk nem került bejegyzésre és támogatásra sem).
A demográfiai válság miatt azonban egyre nehezebb helyzetben vagyunk. Egyedüli szerencsénk, hogy a településen „központi” általános iskola működik, így a
környékbeli gyermekek bevonásával tudjuk biztosítani a létszámot. A késő délutáni edzéseken való részvételt is csak utazás szervezésével lehetséges. Az idei évadtól
elkezdtünk már foglalkozni az U13-U15-ös korosztállyal is. Már tavasztól elkezdődött a versenyeztetésük is.
A sportpályán korábban már elkészült a világítás és a labdafogó háló. Az elmúlt évben további beruházások történtek: elkészültek a cserepadok, a pálya
gyepszőnyegét megújítottuk, folyamatban van a melegvíz-ellátás felújítása (TAO pályázat). A múlt évben az utánpótlás-nevelés jogcímen elnyert pályázatból
sportfelszerelést, sporteszközöket vásárolunk, illetve az útiköltségre és edzőtáborra használjuk fel. A helyi önkormányzattal közösen egy 20x40-es füves pálya is a
megvalósítás folyamatában van.
Az 1960-as években épült öltözőt eddig önerőből (festés, burkolás) illetve a 2013/14-es TAO keretében (bojler, éjszakai áram) újítgattuk. Valójában az egész épületre
ráférne egy komplett felújítás (bővítés, tetőcsere, nyílászárók cseréje, szigetelés, burkolás), de ezt a nagy önerő miatt nem tudjuk vállalni. Ezért újabb lépésként a fűtés
korszerűsítését terveztük az előminősített. A pályázatunk másik része az öntözőrendszer javítását/ bővítését tartalmazza. Az elmúlt évekből kiindulva a nyári aszályt
csak öntözéssel lehet kivédeni. A következő években is további felújítási ütemeket tervezünk.
Az utánpótlás-nevelés feladatainak ellátását a 2014/15-ös bajnoki szezonban folytatni fogjuk az U7 – U9 – U11 korcsoportban . Már elkezdődött az U13 és U15-s
korosztályok indítása. Az edzői továbbképzés minél előbbi teljesítése elkerülhetetlen. Ezt a tanfolyam indításától függően tudjuk megvalósítani. A tárgyi eszköz,
beruházás keretében a fűtés korszerűsítését és az öntöző rendszer bővítését még az ősz folyamán megvalósítjuk. Az utánpótlás nevelés feladatait folyamatosan
ellátva, de a támogatási ütem függvényében tudjuk megvalósítani. Az összefoglaló táblázatban, a sporteszköz beszerzése „csomagban” az alábbi – az edzések
lebonyolítását segítő - termékek beszerzését tervezzük: jelzőtrikó szett, törölközők, kapuskesztyűk, pályavonalzó kocsi, leszúrható rúdkészlet, jelölőbója, koordinációs
karika, taktikai rács, partjelző zászló, stopper, műanyag gát, kulacskészlet, sporttáska, szögletzászló, kulacskészlet, kiskapu háló.
Az utánpótlás-nevelés feladatainak folyamatos biztosítása a célunk. A program megvalósításával minden korcsoportnak biztosítani tudjuk a színvonalas labdarúgás
lehetőségét. Remélhetően a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is hozzá tudunk járulni a gyerekek fejlődéséhez és a magasabb osztályba való feljutáshoz (korábbi
években már került labdarúgónk Hévízre és az Illés Akadémiára is.) A település iskolájának központi funkciója számunkra lehetőséget és kötelezettséget is nyújt a
labdarúgás megszerettetésének terén. Az ehhez szükséges infrastruktúra szinten tartása és fejlesztése az elmúlt időszakban megvalósított beruházások folytatása
szintén fontos feladatunk. Fontos megjegyezni, hogy - Zalaszentgrót mellett- Zala-megye Ék-i részén (15-20 km-es) körzetben Türje az a település, ahol utánpótlás
neveléssel foglalkozunk. Terveink szerint a jövő évi létszámok az alábbiak szerint alakulnak: U7 – 4 fő; U9 – 9 fő; U11 – 9 fő, U13 - 14 fő; U15 – 13 fő, U19 és U 21 – 22 fő.
Szeretnénk, ha az igazolt játékosaink száma jövőre elérné a 100 főt. Az igénylésnél a következő adatokat vettük figyelembe: U7 – 4 fő; U9 – 7 fő; U11 – 7 fő, U13 - 9 fő;
U15 –U19 - 15 fő. Természetesen törekedni fogunk, hogy a létszám emelése mellett minél eredményesebb minőségi munka valósuljon meg.
A
településünk közösségi terének is nevezhető a sportpálya. A községi rendezvényeknek is helyszínéül szolgál. A helyi társadalom több korosztálya is folyamatosan
igénybe tudja venni létesítményünket sportolási szándékkal. Jelenleg elmondható, hogy a futball hétről hétre szinte az egyetlen szórakozási lehetőség a vidéken élők
számára. Feladatunk a sportolás lehetőségét minél nagyobb közönségnek biztosítani. Mindez kiemelt jelentőséggel bír egy olyan településen/kistérségben ahol a
hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ilyen nagy számban vannak jelen. Ők azok, akiknek szülei nem tudnák biztosítani a sportolás
lehetőségét. A labdarúgás szinte az egyedüli lehetőség számukra. A jól működő utánpótlás-nevelés akár kitörési lehetőséget is biztosíthat számukra.
4. Ké rjük itt minde n e s e tbe n ö s s z e fo glalni.
6
0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft
5 Személyi jellegű ráf ordítások
(A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő
járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)
0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban
Ügyiratszám : be/SFP-5897/2014/MLSZ
Támogatási
időszak
Támogatott pozíció(k)
megnevezése
Új? Kategória Képesítés Adózás
módja
Napi
munka óra
Kif. hó Bruttó juttatás
(Ft/hó)
Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
Összegzés:
Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)
2014/15
Összegzés:
összesen:
5. A 10 7/20 11. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. § (1) be ke z dé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane z e n be ke z dé s 11. po ntjának i) alpo ntjára.
6 . Az utánpó tlás -ne ve lé s i é s ké pz é s i fe ladato kkal támo gatás a ke re té be n e ls z ámo lható s z e mé lyi kö lts é ge ke t az utánpó tlás -ne ve lé s né l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.
100 0 m2 24 400 Ft 102 000 Ft 10 000 000 Ft 2 440 000 Ft
1 1 készlet 732 320 Ft 1 500 000 Ft 10 000 000 Ft 732 320 Ft
0 0 darab 503 212 Ft 1 200 000 Ft 10 000 000 Ft 0 Ft
Előminősített eljárásban jóváhagyott tételek
9 10
0 Ft
7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások : (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/f elújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)
958 405 Ft 2 236 278 Ft 3 194 683 Ft
958 405 Ft 2 236 278 Ft 3 194 683 Ft
Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások – az építési beruházással, f elújítással járó,
sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/f elújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2014/15-ös időszakban:
3 1 2
Egyéb, beruházással, f elújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Ügyiratszám : be/SFP-5897/2014/MLSZ
Pálya
típusa
Beruházás
típusa
Menny. Max. elsz.
menny.
Menny. egység Egységár Max. elsz.
egységár
Max. elsz. össz. Összeg
Öltöző
Funkcionalitás/öltözőfelújítá
s
Nagy f.p.
Játéktér/pályakarbantartó
gépek, kieg.
Nagy f.p. Funkcionalitás/hangosítás
Összegzés:
Összesen
Támogatási
időszak
Eszköz
jellege
Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése T.i. Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)
Üzembe helyezés tervezett
időpontja
U.f. É.k.
en.
Összegzés:
Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)
2014/15
Összegzés:
összesen:
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése
Ingatlan
típusa
Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)
Helyrajzi
szám
Mérete Használat
jogcíme I.v. Bérleti díj
Ft/óra
I.v.
h.
M.j.
1. I.v. Igé nybe vé te l (ó ra / hó )
2. I.v. h. Igé nybe ve tt hó napo k s z áma
3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő cs . - Edz ő cs arno k
7. Az o n be s z e rz é s e ke t, ame lye ke t a jo gs z abály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls z ámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.
8. A Re nde le t 2. § (1) 9 . po nt s z e rint
9 . IB: Ingatlanho z kapcs o ló dó be ruház ás , IF: ingatlanho z kapcs o ló dó fe lújítás , TEB: ne m ingatlanho z kapcs o ló dó tárgyi e s z kö z be ruház ás , ide ne m é rtve a s po rts z e re ke t, TEF: ne m ingatlanho z kapcs o ló dó
tárgyi e s z kö z fe lújítás
10 . Társ as ági adó ró l é s az o s z talé kadó ró l s z ó ló 19 9 6 . é vi LXXXI tv. 22/C § (4) e a) e b) é s e c) po ntja s z e rint
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
TÜRJE SE 1
Türje SE u11 1
Türje SE U9 1
Türje SE 1
2014/15-es bajnoki évad
1
1
2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapatok
2014/15-es bajnoki évad női és f utsal csapatai
2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és f utsal csapatok
Tehetségbónusz táblázat
Ügyiratszám : be/SFP-5897/2014/MLSZ
Korosztály Csapat neve Csapat szintje
2013/14
Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15
Csapat szintje
2014/15
Megjegyzé
s
U19 Megyei II Megyei II
U11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi
U9 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi
U7 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi
Korosztály Csapat neve Csapat szintje
2013/14
Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15
Csapat szintje
2014/15
Megjegyzé
s
U13 Megyei csök. pálya.
Türje SE
U13
U15 Megyei csök. pálya.
Türje SE
U15
Szakosztály Korosztály Csapat neve Csapat szintje
2013/14
Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15
Csapat szintje
2014/15
Megjegyzé
s
Szakosztály Korosztály Csapat neve Csapat szintje
2013/14
Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15
Csapat szintje
2014/15
Megjegyzé
s
Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja
11. A Re nde le t 2. § (1) 11. po ntja s z e rint
12
sportcipő 35 15 000 Ft 525 000 Ft
mez 35 8 000 Ft 280 000 Ft
melegítő 35 12 500 Ft 437 500 Ft
Gyógyszer vitamin 1 40 000 Ft 40 000 Ft
labda több méretben 30 5 000 Ft 150 000 Ft
cipő és mez U7 U9 U11 18 13 500 Ft 243 000 Ft
edzés-felszerelés 1 250 000 Ft 250 000 Ft
kapu 2x5 m hálóval 2 210 000 Ft 420 000 Ft
meccslabda 4 25 000 Ft 100 000 Ft
edzői felszerelés komplett öltözet 3 35 000 Ft 105 000 Ft
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportf elszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése
D 3480 1 10 25 000 Ft 7 000 Ft 320 000 Ft
testnevelő - edző 1 10 18 000 Ft 5 040 Ft 230 400 Ft
pályaedző 1 10 18 000 Ft 5 040 Ft 230 400 Ft
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
3 5
3 9
3 9
4 13
4 13
5 11
Edzőként f oglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Hévízi Sportegyesület 2 15 000 Ft 2 60 000 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése
Hévízi Sportegyesület
Bérleti díjak indoklása
2 510 500 Ft
40 000 Ft
480 000 Ft
0 Ft
120 000 Ft
60 000 Ft
300 000 Ft
780 800 Ft
0 Ft
4 291 300 Ft 0 Ft 0 Ft
Utánpótlás nevelés-f ejlesztésének költségeinek aljogcímei
Ügyiratszám : be/SFP-5897/2014/MLSZ
Évad Megnevezés Mennyiségi egysé
g
Mennyiség Egységár Összeg Kategória
2014/15 pár Sportfelszerelés
2014/15 szett Sportfelszerelés
2014/15 szett Sportfelszerelés
2014/15 csomag
Gyógyszerek,
vitaminok
2014/15 db Sporteszköz
2014/15 szett Sportfelszerelés
2014/15 csomag Sporteszköz
2014/15 db Pályatartozék
2014/15 db Sporteszköz
2014/15 szett Sportfelszerelés
Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosítószám)
Szerződés szerinti
napi óraszám
Adózás
módja
Kifizetéssel érintett
hónapok száma
Bruttó
juttatások
(Ft/hó)
Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
2014/15 Nem Edző Normál
2014/15 Igen Egyéb Normál
2014/15 Igen Egyéb Normál
Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma
D 3480 Egyéb ffi. U7
D 3480 Egyéb ffi. U9
D 3480 Egyéb ffi. U11
D 3480 Egyéb ffi. U13
D 3480 Egyéb ffi. U15
D 3480 Egyéb ffi. U19
Évad Ingatlan
megnevezése
Igénybevétel (óra /
hó)
Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az
évadban (hónap)
Éves költség Kategória
2014/15
műfüves
pálya
Ingatlan megnevezése Indoklás
A téli időszakban mindenképpen indokolt (időjárástól függően) műfüves pálya bérlése. Jelenleg a hévízi van legközelebb.
Jogcím 2014/15 2015/16 2016/17
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
Személyszállítási költségek
Nevezési költségek
Rendezési, felkészítési, képzési költségek
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
Összegzés:
összesen:
433 027 Ft 3 897 245 Ft 4 330 272 Ft
433 027 Ft 3 897 245 Ft 4 330 272 Ft
Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráf ordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft)
testnevelő - edző
pályaedző
Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak
okát.
Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)
2014/15
Összegzés:
összesen:
Évad Pozíció
megnevezése
Indoklás
2014/15
Az utánpótlás nevelés felmenő rendszerben történő biztosításához szükséges a testnevelő tanár bevonása (edzői képesítésének
megszerzését is tervezzük)
2014/15
Az utánpótlás nevelés felmenő rendszerben történő biztosításához szükséges további edző bevonása (edzői képesítésének
megszerzését is tervezzük)
12. Té te le s be mutatás t ké rünk (Pl: me z , cipő , gyó gys z e re k, vitamino k s tb.)
13. Az MLS Z által s z e rve z e tt bajno ks ág vagy ve rs e ny ne ve z é s i díja ne m s z ámo lható e l.
0 0 Ft
14 A kérelmező által szervezett képzések költségei
Ügyiratszám : be/SFP-5897/2014/MLSZ
Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei
Összegzés:
0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015-ös időszakban
Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)
2014/15 Á
2014/15 SZ
Összegzés:
összesen:
14. a Re nde le t 2§ (1) 3. po ntjában me ghatáro z o tt kö lts é ge k: az o ktató k s z e mé lyi je lle gű kö lts é ge i, az o ktató k é s a ké pz é s be n ré s z t ve vő k utaz ás i kö lts é ge i, be le é rtve a s z állás kö lts é ge ke t is , e gyé b
fo lyó kö lts é ge k, külö nö s e n a ké pz é s i pro je kthe z kö z ve tle nül kapcs o ló dó anyago k, fo gyó e s z kö z ö k, az e s z kö z ö k é s be re nde z é s e k amo rtiz áció ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire az o kat kiz áró lag a ké pz é s i
pro je kt cé ljaira has z nálják, a ké pz é s i pro je ktte l kapcs o lato s tanács adó i s z o lgáltatás o k kö lts é ge i, a ké pz é s be n ré s z t ve vő k s z e mé lyi je lle gű ráfo rdítás a, le gfe lje bb az a)–e ) po ntban fe ls o ro lt e gyé b
e ls z ámo lható kö lts é ge k ö s s z e gé ig; me llye l kapcs o latban cs ak a ké pz é s be n té nyle ge s e n e ltö ltö tt idő ve he tő s z ámítás ba, az e bbő l munkavé gz é s s e l e ltö ltö tt idő le vo nás a után
0 Ft
Közreműködői költségek
61 335 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért f elelős minisztérium ellenőrző szervezet részére
kötelezően f ordítandó összeg:
0 Ft 0 Ft
22 363 Ft 0 Ft
38 972 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft
61 335 Ft 0 Ft
Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)
Ügyiratszám : be/SFP-5897/2014/MLSZ
Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj
Összegzés:
2014/15
Jogcím 2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása
Összegzés:
összesen:
1 3 200.0 %
1 3 200.0 %
1 1 0.0 %
pályaöntözés bővítése 1 1 0.0 %
fűtés korszerűsítés 100 100 0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.)
9 11 22.2 %
0 0 0.0 %
0 0 0.0 %
0 0 0.0 %
induló U15-ös csapat 1 11 1 000.0 %
U13 Fő volt U11-es Bozsik induló U 13 8 11 37.5 %
0.0 %
0.0 %
Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.)
Ügyiratszám : be/SFP-5897/2014/MLSZ
Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)
Célérték (támogatási
időszak vége)
Változás a bázisév
%-ában
OUT PUT INDIKÁT OROK
Teljes szakember állomány Fő
Licence-szel rendelkező edzők
száma Fő
Edzőtáborok száma db
Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma db
Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény m2
Egyéb indikátor:
Indikátor
megnevezése
Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak
vége)
Változás a bázisév %-
ában
EREDMÉNY INDIKÁT OROK
Korosztályos sportolók száma:
U19 Fő
U18 Fő
U17 Fő
U16 Fő
U15 Fő
Egyéb indikátor:
Ügyiratszám : be/SFP-5897/2014/MLSZ
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése
alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.
Kelt: TÜRJE (helység), 2014 (év) 12 (hó) 10 (nap)
Ügyiratszám : be/SFP-5897/2014/MLSZ
Alulírot t PACSI KRISZT IÁN, mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől
további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett
köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon
elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a
támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt
köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a
jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre
bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a
támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint
vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is
beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló
körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a
jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául
szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását
(jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes
írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz
beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar
Állam részére megfizetem,
c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe
helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú
(különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy
kedvezményes áron biztosítom.
d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló
ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának
előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt
pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás,
felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes
elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi
ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú
csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2014/15-ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a
2014/15-ös bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre
jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a
valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az
elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és
folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor
ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
Kelt: TÜRJE (helység), 2014 (év) 12 (hó) 10 (nap)
Ügyiratszám : be/SFP-5897/2014/MLSZ
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől,
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).
30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(25 000 Ft) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
Egyéb dokumentumok
Kelt: TÜRJE (helység), 2014 (év) 12 (hó) 10 (nap)
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 25 000 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2 236 278 Ft 22 363 Ft 958 405 Ft 3 194 683 Ft
3 897 245 Ft 38 972 Ft 433 027 Ft 4 330 272 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
6 133 523 Ft 61 335 Ft 1 391 432 Ft 7 524 955 Ft
Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2 236 278 Ft 22 363 Ft 958 405 Ft 3 194 683 Ft
3 897 245 Ft 38 972 Ft 433 027 Ft 4 330 272 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
6 133 523 Ft 61 335 Ft 1 391 432 Ft 7 524 955 Ft
Projekt költségvetése összesen
Ügyiratszám : be/SFP-5897/2014/MLSZ
Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%
Önrész Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása
Összegzés:
Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%
Önrész Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása
Összegzés:

 
 

 

Képgaléria


Utolsó képArchívum

Naptár
<< Július / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 27439
30 nap: 668
24 óra: 4