Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


TAO 2013/14 szakmai beszámoló

2014.12.14

4. számú melléklet
1
Magyar Labdarúgó Szövetség részére
1112 Budapest, Kánai út 2/D
LEVÉLCÍM: 1386 BUDAPEST 62. PF. 906/1
Tárgy: Szakmai beszámoló1
Türjei Sportegyesület szakmai beszámolója
Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFP-2897/2013 számon
vette nyilvántartásba.
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
(VI. 30.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás
felhasználásáról a záró elszámolással együtt szakmai beszámolót nyújt be az ellenőrző szervezet
(Magyar Labdarúgó Szövetség) részére. A szakmai beszámolóban tájékoztatni kell az ellenőrző
szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásáról, és az adott időszakra vonatkozó
támogatási összeg felhasználásának szakmai hátteréről.
Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési
tevékenységének 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programunk
eredményeit.
A sportfejlesztési programunk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot a
jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés tartalmazza, így a lenti
felsorolás a teljesség igénye nélkül készült).
A MEGVALÓSULT SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM SZAKMAI EREDMÉNYEI
1) Általános összefoglaló eredmények:
a) Bajnoki helyezések:*
Csapat
(korosztály, nem)
Bajnokság
Helyezés
2012/2013 2013/2014
Férfi Felnőt Zala megyei III. osztály (északi csoport) 1. -
Férfi Felnőtt Zala megyei II. osztály (északi csoport) - 7.
Férfi felnőtt (tartalék) Zala megyei III. osztály (északi csoport) 7. -
U 19 Zala megyei II. osztály (északi csoport) - 12.
U 15 Zala megyei U15 (északi csoport) Csak tavasztól
1 A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező sportszervezetek részére kötelező. A támogatási időszak
lezárultával, a záró elszámolás benyújtásával egyidejűleg benyújtandó.
4. számú melléklet
2
b) Igazolt sportolói létszám változása:
2012/2013-es bajnoki szezon: 47 fő 2013/2014-es bajnoki szezon: 59 fő
Megjegyzés: U7-U9-U11-U13 nélkül
2) Személyi jellegű ráfordítás jogcím: Nem pályáztunk
3) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás jogcím:
Kérjük mutassa be a programban igényelt és jóváhagyott feladatok eredményességét, a TAO
támogatást megelőző időszakhoz képest.
Szempontok:
· Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésével kapcsolatos hatások Nem pályáztunk
· Edzéselemzés technikai feltételeinek megvalósulására vonatkozó hatások: Nem pályáztunk
· Informatikai fejlesztések hatásai: Megtörént a laptop és a nyomtató beszerzése. A kötelezően
előírt internet hozzáféréssel biztosítani tudjuk a mérkőzések jegyzőkönyveinek a felvitelét. A
pályázati és egyéb munkában is nagy segítséget jelent.
· Személyszállítási eszközökbeszerzésével kapcsolatos hatások: Nem pályáztunk
· Diagnosztikai, gyógyászati eszközök beszerzésével kapcsolatos hatások: Nem pályáztunk
· Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés megvalósulásának
hatása: Nem pályáztunk
· Megvalósult sportcélú infrastruktúra fejlesztés (felújítás és/vagy új építés) hatása:
o A pályázat keretében két darab új kispad került felépítésre (figyelembe véve az
esztétikai és tartóssági elvárásokat). A mérkőzéseken így a csapatok kulturált
körülmények között helyezkedhetnek el.
o A tavaszi fordulók előtt megújításra került a pálya gyepszőnyege, ezzel viszonylag jó
felületú pályán tudjuk fogadni a mérkőzésre érkező csapatokat. Pályázaton kívül az
önkormányzattal közösen felújításra került egy 20x40 m-es edzőpálya is.
o A szezon végére megtörtént az új bojler beszerzése és az éjszakai áram bekötése; illetve
ehhez kapcsolódóan a bojlerok áthelyezése és ajtónyílás kialakítása. Az így létrejövő új
helyiségben kap majd helyet az ezidáig a hazai öltözőben elhelyezett szertár is.
· Honlapfejlesztés: Nem pályáztunk (Az egyesület az előírásoknak megfelelően rendelkezik - saját
készítésű - honlappal)
4. számú melléklet
3
4) Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím:
Kérjük mutassa be a programban igényelt és jóváhagyott feladatok eredményességét, a TAO
támogatást megelőző időszakhoz képest.
Szempontok:
· Meglévő és az újonnan létrehozott munkakörben foglalkozatott sportszakember díjazásának
hatása: Nem pályáztunk, az edzők továbbra is társadalmi munkában látták el feladataikat
· Utánpótlás korú versenyzők kiválasztásának, felkészítésének, képzésének hatása:
o Az utánpótlás nevelés - az iskolával együttműködve – a Bozsik Program keretében zajlik
továbbra is. Az U7-U9-U11 korcsoportok évek óta működnek.
o A 2013/14-es szezon tavaszától U 13-as csapatot is indítottunk a Bozsik Programban.
Ezzel megteremtettük a lehetőségét, hogy a gyerekek fejlődése folyamatos legyen.
o További eredményt jelent, hogy sikerült U15-ös csapatot is indítanunk. Ezzel teljessé
vált az utánpótlás nevelés. Figyelembe véve, hogy az általános iskolába több
településről járnak gyerekek, az eredmények több településen is éreztetik hatásukat.
Sajnos ez azzal is jár, hogy a befektetett munka eredményei nem mindig helyben
realizálódnak (jelenleg néhány játékos az U15 ből feljövő és az U19-es korosztályból is a
lakhelyén, a megyei III. osztályban folytatja pályafutását) Másrészt szerencsére
ellenpélda is akad, hiszen fiatal játékosaink magasabb osztályba is kerültek. (Pl.: Burai
Erik: Illés Akadémia)
· Beszerzett, új sporteszközök felhasználásának hatása az edzésmunkára mérten:
o A korábbi évben beszerzett labdák még használhatók. Az idei pályázatban
meccslabdákat vettünk (2 db) az U19-es csapatnak.
o Az U19 (U21) korcsoportból az év során szinte mindenki új futballcipőt kapott.
o Az U13 és U15 korosztály számára került beszerzésre 14 db melegítő és 15 db szerelés
· Infrastruktúra rendelkezésre állásának (pályabérlet, csarnokbérlet) hatása:
o Nem vettük igénybe a pályázott összeget (módosítási kérelem). A helyi tornaterem
ebben a szezonban még ingyen rendelkezésünkre állt, így a téli edzésmunka folyamatos
volt. Néhány edzőmérkőzést játszottunk műfüves pályán is (meghívott csapatként
szintén nem kellett fizetnünk)- Az enyhe tél az idei szezonban lehetővé tette a kinti
edzéseket.
· A bajnokságban való szerepléshez kapcsolódó költségek finanszírozásának hatása: Nem
pályáztunk
· Tornák, felkészülési mérkőzések költségfinanszírozásának hatása: Nem pályáztunk
· Edzőtábor, felkészülési tábor költségfinanszírozásának hatása:
Az Diákolimpia 4. korcsoportjának (U13-U15) türjei játékosai bejutottak az országos döntőbe
(12. hely). A részvétel költségeit nagyobb részben a KLIK és a helyi önkormányzat álta, kisebb
részben sportegyesület is hozzá járult. A nyári edzőtábort az U19 és az U15-ös csapat számára
tartottuk Fonyódon. A szakmai munka mellett a csapategység erősítése is fontos eredménye
volt a tábornak.
· Diagnosztikai, gyógyászati eszközök beszerzésével kapcsolatos hatások: A mérkőzésekhez
elengedhetetlen fagyasztó spray beszerzése történt.
4. számú melléklet
4
5) Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím:
Kérjük mutassa be a programban igényelt és jóváhagyott feladatok eredményességét:
· Szakemberek általános képzése: Nem pályáztunk
· Szakemberek szakmai képzése: Nem pályáztunk
A BEÉRKEZŐ FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA
(MINDEN ESETBEN AZ ÖNERŐVEL NÖVELT TÁMOGATÁSOKROL SZÍVESKEDJENEK ADATOKAT
SZOLGÁLTATNI)
1) A támogatás kapcsán az alábbi számlaszámokkal rendelkezem:
Bankszámlaszámhoz kapcsolódó jogcím Bankszámlaszám
Főszámla 75500296-11022468
Személyi jellegű ráfordítások -
Tárgyi eszköz beruházás/felújítás 75500296-11035099
Utánpótlás-nevelés 75500296-11035109
Képzés -
2) Személyi jellegű ráfordítás jogcím
Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekre vonatkozóan töltse ki a táblázatot:
Nem pályáztunk
Személyi jellegű ráfordítás
Szempont
Ráfordítás összege
(Ft)
Foglalkoztatottak
száma
(db)
Ebből Ekho-s (db)
Meglévő munkakörben
foglalkozatott sportszakemberek
díjazása
- - -
Újonnan létrehozott munkakörben
foglalkozatott sportszakemberek
díjazása
- - -
4. számú melléklet
5
3) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím*
Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekkel összhangban töltse ki a táblázatot az ide
vonatkozó, megvalósult beruházás/felújítás/beszerzés pontos összegével.
Példa: Kisbusz (12+1 személyes) – 6.000.000,- Ft - 1 db
Fénytechnikai beruházás – 3.500.000,- Ft - 1 db
Laptop – 1.500.000,- Ft – 8 db
Műfüves labdarúgópálya – 19.000.000,- Ft – 1 db
Beszerzés
megnezvezése
Mennyiség
(db)
Ráfordítás összege
(Ft)
Cserepad 2 db 1.811.035.-
Pályafüvesítés 1 db 510.000.-
Laptop és nyomtató 1 db 150.000.-
Összesen: - 2.471.035
Ingatlanfejlesztés esetén
Beruházás, felújítás megnezvezése
Ráfordítás összege
(Ft)
Ajtónyílás kialakítás és festés (szertár) 129.802.-
Éjszakai áram bekötés és bojler bekötés 304.800.-
Bojler (1 db) 84.999.-
Összesen: 519.601.-
Mindösszesen: 2.990.636.-Ft
4. számú melléklet
6
4) Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím
Szempontok:
· Sportfelszerelésre, sporteszköz vásárlására fordított összeg:*
(Kérjük, csoportokra bontva, tételesen töltse ki a táblázatot.)
Példa: Kosárlabda mez - 75.000,- Ft – 10 db
Kosárlabda gyűrű - 200.000,- Ft – 4 db
Sporteszköz, sportszer beszerzése
Sporteszköz, sportszer megnevezése
Ráfordítás összege
(Ft)
Vásárolt mennyiség
(db)
Futball cipő (U19/U21) 328.565.- 19 db
Futball labda 35.360.- 2 db
Sportszár 30.401.- 20 db
Mez nadrággal, sportszárral (U15) 113.304.- 15 db
Melegítő szett (U15) 136.777.- 14 db
Összesen: 644.407.- -
*a táblázat sorai bővíthetőek!
· Gyógyászati-, diagnosztikai eszközök vásárlására fordított összeg:*
(Kéjük, pontos összeget írjon)
Eszköz neve
Mennyiség
(db)
Egységár
(Ft)
Összesen
(Ft)
Fagyasztóspray 4 db 1551,25 6.205.-
Összesen: - - 6205.-
4. számú melléklet
7
Létesítménybérletre fordított összeg:*
Módosítási kérelem alapján nem vettük igénybe
Létesítmény neve
Bérleti díj/óra vagy
alkalom
Igénybe vett órák
vagy alkalmak
száma
Bérleti díj
összesen (Ft)
- - - -
Összesen: - - -
Kiegészítő infrastruktúra (pl. edzőterem, uszoda bérlet)
Létesítmény neve
Bérleti díj/óra vagy
alkalom
Igénybe vett órák
vagy alkalmak
száma
Bérleti díj
összesen (Ft)
- - - -
Összesen: - - -
· Nevezési díjra fordított összeg:*
Nem pályáztunk
Esemény neve
Nevezési díj összege
(Ft)
- -
Összesen: -
· Szállásra/étkezésre fordított összeg:
Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekre vonatkozóan töltse ki a táblázatot:
Szállás/étkezés költségei
Szempont
Ráfordítás összege
(Ft)
Szállás 150.158.-
Étkezés 62.000.-
4. számú melléklet
8
· Személyi jellegű ráfordításra fordított összeg utánpótlással foglalkozó sportszakemberek
esetében:
Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekre vonatkozóan töltse ki a táblázatot:
Nem pályáztunk
Személyi jellegű ráfordítás
Szempont
Ráfordítás
összege
(Ft)
Foglalkoztatottak
száma
(db)
Ebből Ekho-s (db)
Meglévő munkakörben
foglalkozatott sportszakemberek
díjazása
- - -
Újonnan létrehozott munkakörben
foglalkozatott sportszakemberek
díjazása
- - -
· Személyszállításra fordított összeg:
(Kérjük, pontos összeget írjon)
Összeg:141.439.-
· Versenyengedélyek, játékengedélyek kiállítására fordított összeg:
(Kérjük, pontos összeget írjon) Nem pályáztunk
Összeg: -
· Versenyeztetésre, felkészítésre fordított összeg:
(Kérjük, pontos összeget írjon) Nem pályáztunk
Összeg: -
· Versenyrendezésre fordított összeg:* Nem pályáztunk
Versenyrendezés
Esemény/verseny/torna megnevezése
Ráfordítás összege
(Ft)
Mennyiség
(nap)
- - -
Összesen: - -
Utánpótlás nevelés mindösszesen: 1.004.209.- Ft
4. számú melléklet
9
5) Képzés jogcím* Nem pályáztunk
Képzés
megnevezése
Szakképzés /
Általános képzés
Résztvevők száma Ráfordítás összege
- - - -
Összesen: - - -

kep2.pngkep3.pngkep4.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint az
engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint
felhasználását a mellékelt táblázatok tartalmazzák.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen szakmai beszámolóban és annak
mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek.
Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervezetet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen.
Türje, 2014. július 27.
Tisztelettel:
……………………………………………
képviselő
p.h.

 
 

 

Képgaléria


Utolsó képArchívum

Naptár
<< Július / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 26115
30 nap: 200
24 óra: 10